Otwarcie szpitala w Jaworze

W dniu 25 grudnia 1985 roku z udziałem wiceministra zdrowia i opieki społecznej Stanisława Góry, wojewody Legnickiego Ryszarda Jelonka, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Piotra Czaji,

władz miasta, pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR Janusza Agdana, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Romana Gościńskiego i naczelnika miasta Jana Białka oraz lekarza wojewódzkiego Jerzego Turzańskiego otwarto pawilon szpitalny na 112 łóżek. Gości powitał dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze Janusz Jeziula. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wiceminister Stanisław Góra, wojewoda legnicki Ryszard Jelonek  oraz naczelnik miasta Jan Białek. W pawilonie mieści się oddział chirurgiczny i wewnętrzny na 44 miejsc każdy, a pozostałe to położnictwo i ginekologia. Znalazły tam również miejsce dwie sale intensywnej opieki, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt monitorowany i z telewizyjnym podglądem. Wybudowano tam również nowe pomieszczenia kuchenne na potrzeby szpitala docelowego. Zakładana jest bowiem dalsza modernizacja starej części szpitala. W trakcie uroczystości najbardziej zasłużonym wręczono odznaczenia państwowe i regionalne. Miedzy innymi Złotym Krzyżem Zasługi udekorowano Kazimierza Bartosiewicza, zastępcę dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Informacja o ciasteczkach