Absolutorium dla zarządu powiatu - udzielone.

  • 28.06.2019, 00:07
  • Jawor TV
loadingŁaduję odtwarzacz...
Podczas X sesji Rady Powiatu w Jaworze Aneta Kucharzyk jako Przewodnicząca Zarządu Powiatu przedstawiła Raport o stanie powiatu za rok 2018. W raporcie znalazły się informacje dotyczące działań podejmowanych przez władze samorządowe w ramach realizacji poszczególnych zadań, które na powiat nakłada ustawodawca.

Podczas X sesji Rady Powiatu w Jaworze Aneta Kucharzyk jako Przewodnicząca Zarządu Powiatu przedstawiła Raport o stanie powiatu za rok 2018. W raporcie znalazły się informacje dotyczące działań podejmowanych przez władze samorządowe w ramach realizacji poszczególnych zadań, które na powiat nakłada ustawodawca.

W kolejnej części sesji, Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu jaworskiego. Kolejno przedstawiono pozytywną opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, a następnie Rada Powiatu głosowała nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok zostało udzielone głosami 12 za przy 2 przeciw.

Jawor TV

Podziel się:


Pozostałe