Wyklętym...

  • 02.03.2020, 17:52
  • Jawor TV
Wyklętym...
Żołnierze Wyklęci to Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.
 

Dzisiejsze uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywające się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego były wyrazem hołdu właśnie dla tych bohaterów. Wyklęto ich za czyny i miłość do Ojczyzny, ponieważ sprzeciwili się niesprawiedliwości i sowieckiej agresji. Jak co roku złożono wiązanki pod tablicą Pamięci Ofiar Hitlerowskich Niemiec oraz Żołnierzom Wyklętym.

Jawor TV

Podziel się:


Pozostałe