Fotowoltaika- czy jest potrzebne pozwolenie na budowę przy jej instalacji?

  • 13.12.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Fotowoltaika- czy jest potrzebne pozwolenie na budowę przy jej instalacji?
Sprawdź, jakie pozwolenia są Ci niezbędne, aby zamontować fotoogniwa. Jakich trzeba dopilnować formalności w urzędach? Zakup oraz instalacja fotowoltaiki to duża inwestycja.

Energia słoneczna w Polsce

Montaż fotowoltaiki powinien być wykonany przez profesjonalną ekipę. Natomiast zadaniem inwestora jest dopełnienie wymogów prawnych. Do 2020 roku, co najmniej 15 procent wytwarzanej w naszym kraju energii musi pochodzić z odnawialnych źródeł. Jeżeli Polska nie spełni tych wymogów, to grożą jej wysokie kary finansowe od Unii Europejskiej. Żeby można było wywiązać się z tego zobowiązania, w ostatnich latach bardzo polecane jest w naszym kraju inwestowanie w odnawialne źródła energii. Najbardziej popularna jest fotowoltaika, czyli urządzenia fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Biorąc pod uwagę, że jest coraz więcej przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które sięgają po panele fotowoltaiczne, jednym z najczęściej zadawanych pytań jest, to czy instalację fotowoltaiczną można zamontować bez pozwolenia na budowę.

Fotowoltaika i kolektory słoneczne- jakie formalności trzeba spełnić?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017.1332), ogólnie rzecz biorąc, ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia nie potrzeba do wykonywania robót budowlanych, które polegają na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW i wolno stojących kolektorów słonecznych. Trzeba jednak podkreślić, że zarówno kolektory słoneczne, jak i fotowoltaika służy do pozyskiwania energii ze światła słonecznego. Nie są to jednak dokładnie takie same urządzenia. Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 października 2015 roku, Sygn. akt II OSK 372/14. W tym miejscu należy również podkreślić, że przepisy bezpośrednio określają warunek, jaki trzeba spełnić, aby można było zamontować kolektory słoneczne bez uzyskania wcześniej pozwolenia na budowę. Tylko w odniesieniu do kolektorów słonecznych wolnostojących, inwestor nie ma obowiązku załatwiać wyżej wymienionych formalności. Natomiast jeżeli kolektor słoneczny nie ma postaci wolno stojącej, to uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne. Kolektorem wolnostojącym jest taki, który ma samodzielną i suwerenną konstrukcję. Mówiąc inaczej, jest on fizycznie oddzielony od pozostałych obiektów budowlanych. Fotowoltaika natomiast nigdy nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na budowę.

Grupa Tipmedia
Podziel się: