Odzyskiwanie odszkodowań - postępowanie uproszczone

  • 03.01.2019, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Odzyskiwanie odszkodowań - postępowanie uproszczone
Dojście do zdarzenia ubezpieczeniowego może mieć miejsce nie tylko w przypadku szkód komunikacyjnych, ale także na mieniu lub osobie. W momencie powstania szkody bardzo często towarzyszy nam silny stres, który może uniemożliwić przemyślane działanie. Dowiedz się, kiedy możesz rościć o zadośćuczynienie oraz jak przebiega odzyskiwanie odszkodowań.

Co jest istotne w przypadku powstania szkody

Jeżeli już dojdzie do powstania szkody, najważniejsze jest spisanie danych sprawcy. Bez względu na to, czy dotyczy to nieruchomości, pojazdu czy nas samym jest jeden z najważniejszych punktów. Osoba, która doprowadziła do powstania szkody, powinna mieć przy sobie ubezpieczenie, jednak w praktyce wygląda to bardzo różnie. Na potrzeby dalszego postępowania niezbędne jest także spisanie oświadczenia, w którym sprawca przyznaje się do winy. Mimo że często podpisywane jest ono na przysłowiowym kolanie to i tak bardzo ułatwia ewentualne odzyskiwanie odszkodowań.

Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne należą do jednych z najczęstszych. Niektórym może się wydawać, że odzyskiwanie odszkodowań w tym wypadku należy do rzadkości. W praktyce wygląda to jednak inaczej. Teoretycznie wiele osób zna postępowanie w przypadku dojścia do takiego zdarzenia. Oświadczenie na miejscu może być spisane przez obydwie strony. Niektórzy uważają, że w przypadku zajścia zdarzenia na drodze niezbędna jest interwencja policji, jednak nie zawsze jest ona wymagana. Wszystko zależy bowiem od tego, czy sprawca przyznaje się do winy, czy ma przy sobie ważne ubezpieczenie oraz, czy okoliczności nie budzą żadnych wątpliwości. Jeżeli powyższe kryteria są spełnione, nie trzeba wzywać policji.

Szkody na mieniu lub osobie

Szczególną formą zdarzeń losowych są te, które dotyczą mienia lub osoby. W takich wypadkach postępowanie jest zazwyczaj dużo bardziej skomplikowane. Najbardziej niekorzystna sytuacja jest wtedy, gdy sprawca nie ma ubezpieczenia. Z taką sytuacją możemy się spotkać szczególnie w przypadku dzieci. Nietrudno bowiem o sytuację, w której dziecko doprowadzi do uszkodzenia naszego mienia lub narazi nasze zdrowie na uszczerbek.

Odzyskiwanie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych

W sytuacjach konfliktowych możemy także naprawić szkodę we własnym zakresie. Następnym krokiem jest w takich wypadkach odzyskiwanie odszkodowań. Postępowanie w tej kwestii nie zawsze musi toczyć się w sądzie. Równie często cały proces zamyka się w procedurze w firmie ubezpieczeniowej. Należy jedynie pamiętać, że w dochodzeniu swoich praw najistotniejsze jest posiadanie danych sprawcy.

Grupa Tipmedia
Podziel się: